Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη: ο δρόμος προς τα εμπρός στην τραπεζική και τη χρηματοδότηση